Huidige sociale score:
3 vrienden van 10 om in de raad te kunnen zetelen. (Het woord gaat rond dat je sympathiek bent.)
Recente veranderingen in je sociale netwerk:
Breugel is nu neutraal [0] (was [-]) (blijft hier staan tot je met breugel hebt gesproken)